Nasze usługi:

 • Certyfikowane projektowanie sieci telekomunikacyjnych
 • Budowa sieci wewnątrzbudynkowych (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna)
 • Monitoring CCTV (telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, wideo nadzór, telewizyjny system dozorowy)
 • Spawanie światłowodów jedno i wielomodowych
 • Wykonywanie pomiarów OTDR na 3 długościach fal
 • Wykonywanie pomiarów średniego tłumienia
 • Budowa nowych przyłączy oraz kanalizacji teletechnicznej, mikorkanalizacji światłowodowych
 • Budowa studni teletechnicznych
 • Konserwacja sieci OPTO
 • Podłączanie indywidualnych abonentów do sieci światłowodowej
 • Wykrywanie i kompleksowa naprawa zdiagnozowanych usterek i awarii